Forhindring og slukning af en fedtbrand

Forhindring og slukning af en fedtbrand

Sådan forebygger du en fedtbrand på grillen, og sådan slukker du den i værste tilfælde.

___

Hav altid en ildslukker, handsker og det sikkerhedsudstyr, der anbefales i håndbogen, parat. Som udgangspunkt skal du grille i sikker afstand til huset og til alle let brandbare materialer. Alt efter hvor hyppigt og hvad du griller, kan der danne sig fedtdepoter i brændkammeret og omkring brænderne. Godt nok har brændkammeret kanaler, hvor fedtet opfanges og kan løbe ud, men alligevel kan der danne sig fedtdepoter. Rengør regelmæssigt risten og den indvendige del af grillen for at reducere risikoen for brand til et minimum. Fedtdepoter kan blive varmet op under grillprocessen. Når de bliver flydende og fordamper, kan der opstå en fedtbrand. Hvis grillen brænder, skal du slukke for gassen og holde låget åbent, så at fedtet kan brænde af. Du må under ingen omstændigheder prøve at slukke en fedtbrand med vand. Der sker så det, at branden blusser op, hvilket kan medføre en fedteksplosion. Hvis ilden ikke slukkes af sig selv eller spreder sig, skal du enten slukke den med ildslukkeren eller fjerne alt brandbart materiale omkring grillen og ringe til brandvæsenet. Når du griller, skal du altid holde den sikkerhedsafstand til huset, der er angivet i håndbogen.  

FISK, KØD ELLER GRØNTSAGER? FIND DEN PERFEKTE OPSKRIFT: