Sikring af gasflasker

Sikring af gasflasker

Sikkerhed er alfa og omega, når det gælder gasflasker. Køb kun gasflasker hos seriøse forhandlere, og overhold altid sikkerhedsanvisningerne, der gælder udskiftning, opbevaring og transport.

Directions

Step 1 af 1
Gasflasker bør opbevares opret på en jævn overflade, f.eks. på beton eller andet ildfast, vandafvisende materiale. Derfor anbringes gasflasken også opret og over jorden på grillen. Fugtighed øger risikoen for korrosion og kan medføre, at der opstår lækage, eller at flasken ikke fungerer korrekt.  

Hvis du vil grille sikkert med propangas, skal du altid kontrollere, at hovedventilen er i god tilstand, og at der er ingen gas, der lækker. Gasflaskerne må udelukkende transporteres i opret tilstand og må aldrig opbevares over en længere periode i et køretøj.  

Gasflasker må udelukkende opbevares udendørs. Ventilerne skal holdes lukket, når flasken ikke er i brug, også når den er tilsluttet grillen.
Comments & Questions